Milieubescherming bij refurbed

Sinds onze oprichting hebben we:

Besparingen vergeleken met de aankoop van nieuwe producten, gebaseerd op schattingen van de milieu-impact door Fraunhofer Austria.

178.000 t

CO2 bespaard*

38 mld L

WATER bespaard*

E-WASTE bespaard*

556 t

CO2

refurbed rapport downloaden

Onze visie

Ons doel is om consumptie duurzaam te maken. We zijn ons ervan bewust dat de huidige manier van consumeren allesbehalve duurzaam is. We zetten ons in om een toekomst vorm te geven waarin duurzaam consumeren de norm is.

Onze missie

We bereiken onze visie door het leidende platform voor duurzame producten en diensten te bouwen.

Blader door geselecteerde hoofdstukken van ons milieueffectrapport in compacte vorm. Voor meer details, download het refurbed rapport of duik in de wetenschappelijke achtergronden van de milieueffecten van onze meestverkochte producten in het Fraunhofer rapport.

De hoofdpunten

01.

Duurzaamheid bij refurbed

Lees meer >

02.

Van linear naar circulair

Lees meer >

03.

Ons politieke engagement

Lees meer >

04.

Meten is weten

Lees meer >

05.

Onze besparingen in detail

Lees meer >

06.

Hoe we onze besparingen t.o.v. nieuwkoop hebben berekend

Lees meer >

07.

Het refurbishment 
proces

Lees meer >

08.

Onze kwaliteitsbelofte

Lees meer >

09.

Ondersteuning van milieubeschermingsprojecten

Lees meer >

10.

Onze partners

Lees meer >

Duurzaamheid bij refurbed

De idee voor refurbed ontstond in 2017 in Peters appartement in Wenen, met als doel een bedrijf op te richten dat door het refurbishen van mobiele telefoons, laptops en tablets een significante bijdrage zou leveren aan het veranderen van ons consumptiegedrag.

Ons lineaire economische systeem leidt tot tal van ecologische problemen, zoals de versnelling van klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Kenmerkend voor de lineaire economie, de basis van ons huidige economische systeem, is het principe van "nemen, produceren, weggooien", wat betekent dat waardevolle hulpbronnen als afval worden weggegooid en de volledige levensduur van producten niet wordt benut. Met ons op de circulaire economie gebaseerde bedrijfsmodel bieden we een duurzamer alternatief voor het kopen van nieuwe producten. Samen met onze handelaren en klanten willen we refurbished tot de nieuwe norm maken door de levensduur van producten te verlengen.

Als toonaangevende marktplaats voor refurbished producten willen we ook de refurbishment-beweging versterken en het bewustzijn bij regelgevende instanties en bedrijven vergroten.


01.

02.

Van linear naar circulair

Lineare economie

Circulaire economie

03.

Ons politieke engagement

We willen ons bereik en expertise verder gebruiken om de refurbishment-beweging te versterken en het bewustzijn te vergroten bij consumenten, regulerende instanties en andere bedrijven.

We zijn van mening dat elk bedrijf naast zijn economische rol ook een politieke en sociale verantwoordelijkheid heeft. Daarom zijn we lid van verschillende organisaties zoals EUREFAS, de European Refurbishment Association, of de Right to Repair Campaign, om duurzame regelgeving op zowel lokaal als EU-niveau te versterken.

We zetten ons in voor een uitgebreid en inclusief recht op reparatie en voor ambitieuze ecodesign-eisen, d.w.z. het ontwerpen van duurzame en gemakkelijk te repareren producten.

Ons doel is om tweedehands consumptie voor consumenten te vergemakkelijken en daarmee de overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken.

04.

Meten is weten

Om onze milieu-impact beter te begrijpen, hebben we samengewerkt met het onderzoeksinstituut Fraunhofer Austria. Ons doel: begrijpelijke, transparante en op wetenschappelijke methoden gebaseerde milieu-impactinformatie verkrijgen voor de meest gevraagde referentieproducten. Fraunhofer Austria ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd rekenmodel om alle emissies op productniveau toe te wijzen en verzamelde gegevens van zes leveranciers en uit databases zoals Ecoinvent. De resultaten van de berekeningen van de gedeeltelijke productvoetafdruk werden vergeleken met de milieugegevens van de respectieve nieuwe apparaten om kwantitatieve uitspraken te doen over de besparingen.

Volgens de resultaten van de studie vermindert de aankoop van refurbished smartphones, tablets en laptops in plaats van nieuwe apparaten:

- 69 tot 91% van de CO2-emissies, met een gemiddelde van 80%.
- 60 tot 93% elektronisch afval, met een gemiddelde van 73%.
- 86 tot 97% water, met een gemiddelde van 90%.

De afbeelding aan de rechterkant toont de besparingen door de aankoop van een refurbed iPhone 11 in vergelijking met een nieuw apparaat.


Apple iPhone 11

Besparingen refurbished vs. nieuwe iPhone 11*

-78% CO2

-71% E-waste

-86% water

56,3 kg = Autorit van 230 Km **

169g = ~2 computermuizen

10380 l = 69 badkuipen**

aangenomen gewicht computermuis: 80g

*De berekening van de besparingen is gebaseerd op de studie van Fraunhofer Austria uit 2023.

**Bron equivalent CO2Bron equivalent water
Meer resultaten over de vermindering van de ecologische impact zijn te vinden in ons milieueffectrapport en in de Fraunhofer-studie.

CO2

178.000 t

CO2 bespaard*

556 t

E-waste bespaard*

38 mld L

Water bespaard*

> 6,6 mln

Bomen geplant**

05.

Onze besparingen in detail

Tussen 2018 en 2024 hebben we meer dan 6,6 miljoen bomen geplant, iets waar we erg trots op zijn. Sinds februari 2024 ondersteunen we verschillende zeer effectieve milieubeschermingsprojecten, van holistische, natuur-gebaseerde benaderingen zoals het herstel van landschappen tot het recyclen van elektronisch afval en innovatieve CO2-afvang uit de lucht.

De winning en verwerking van grondstoffen voor de productie van elektronische apparaten vereisen en vervuilen grote hoeveelheden water. Door refurbishment wordt het waterverbruik drastisch verminderd.

Door de levenscyclus van elektronische producten te verlengen, voorkomen we elektronisch afval.

Vergeleken met nieuwe apparaten bespaart refurbishment een groot deel van de CO2-uitstoot.

06.

Hoe we onze besparingen t.o.v. nieuwkoop hebben berekend

Om inzicht te krijgen in onze besparingen vergeleken met de aankoop van nieuwe producten sinds de oprichting van refurbed in 2017, hebben we de gegevens voor alle refurbished iPhones, iPads, Lenovo laptops en MacBooks die we hebben verkocht geëxtrapoleerd. We hebben de besparingen voor deze producten berekend waar een milieurapport beschikbaar was.

Vervolgens hebben we het percentage van de besparingen van het referentieproduct toegepast op de hele productgroep. Dit betekent dat we de 78% CO2- en 71% elektronisch afvalbesparingen voor de iPhone 11 hebben toegepast op alle andere iPhones, en zo verder.

Voor water hebben we de waarden zonder verdere aanpassingen overgenomen, aangezien er geen publiekelijk beschikbare gegevens zijn.

07.

Het refurbishment proces

Verwijderen data

Oude gegevens worden verwijderd, de opslagruimte wordt overschreven en het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Testen apparaat

Technische experts testen het apparaat met goedgekeurde en gecertificeerde testsoftware om 100% functionaliteit te garanderen.

Onderdelen vervangen

Onderdelen worden indien nodig vervangen. Reparaties worden uitgevoerd door experts; individuele onderdelen worden vervangen door equivalente onderdelen.

Reinigen en updaten

Uiterlijke gebruikssporen (afhankelijk van de optische staat) worden verwijderd door te polijsten en te reinigen. Indien nodig worden upgrades van het besturingssysteem uitgevoerd.

Grading van het apparaat

Technische experts of laserapparaten toetsen het uiterlijk van het apparaat aan onze richtlijnen voor uiterlijke staat ("uitstekend", "zeer goed", "goed").

Tot slot wordt het apparaat via onze marktplaats verkocht en geleverd met een proefperiode van 30 dagen en een minimale garantie van 12 maanden.

Alle apparaten die via refurbed worden verkocht, ondergaan een 40-stappen refurbishmentproces.

08.

Onze kwaliteitsbelofte

De kwaliteit van de producten heeft bij ons de hoogste prioriteit. Om het risico voor onze klanten te minimaliseren, heeft elk product een proefperiode van 30 dagen en een garantie van minimaal 12 maanden.

We hanteren een meerfasige benadering van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsborgings- en controlemechanismen zorgen ervoor dat alleen leveranciers met de beste producten op ons platform verkopen. Alle refurbed producten moeten moderne softwaretests doorstaan, en een verslag van het refurbishmentproces legt het proces en de exacte staat van elk product vast. Op basis van ad-hoc kwaliteitscontroles en automatische waarschuwingssystemen, evenals een gedetailleerde beoordeling van de leveranciersprestaties, zorgen we ervoor dat de productkwaliteit voldoet aan de eisen van refurbed. Tot slot voeren we bij onze leveranciers steekproefsgewijze kwaliteitscontroles uit via mystery shopping om mogelijke blinde vlekken te identificeren.

Met dit uitgebreide kwaliteitsmanagementsysteem zorgen we ervoor dat alleen de beste refurbishers via ons platform verkopen.

09.

Ondersteuning van milieubeschermingsprojecten

Om onze bijdrage aan milieubescherming verder te vergroten buiten onze kernactiviteiten om, hebben we van 2018 tot begin 2024 voor elk verkocht product een boom geplant in samenwerking met de NGO Eden Reforestation Projects en anderen. Tegen februari 2024 hadden we in totaal meer dan 6,6 miljoen bomen geplant in sociale projecten over de hele wereld! We zijn erg trots op deze bijdrage - vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat bomen een zeer waardevolle bijdrage leveren aan klimaatbescherming, die verder gaat dan alleen het opslaan van CO2. Desalniettemin hebben we erkend dat het planten van bomen alleen niet de meest effectieve aanpak is om onze omgeving te ondersteunen. Daarom investeren we nu in een portfolio van geselecteerde, zeer effectieve milieuprojecten die op de lange termijn impact hebben. Ons portfolio bestaat uit de volgende projecten:

- Herstel van landschappen: We planten niet alleen bomen met onze partner myclimate, maar herstellen ook ecosystemen in Ethiopië. De duurzame betrokkenheid van lokale gemeenschappen speelt hierbij een belangrijke rol.

- Innovatieve CO2-verwijdering: We ondersteunen innovatieve projecten die cruciaal zijn, maar vaak ondergefinancierd. Met Patch en Carbony bevorderen we Europese initiatieven voor het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer.

- Recycling van elektronisch afval: Slechts 20% van het elektronische afval wordt wereldwijd correct gerecycled. Samen met Minimise brengen we smartphones uit Ghana terug in de kringloop, via lokale partners en professionele recycling in Italië.

Doe mee aan onze reis naar een groenere toekomst!

© Refurbed Marketplace GmbH

PRIVACY

COOKIE POLICY

EUREFAS

EUREFAS is de vereniging die de refurbishment-industrie in Europa vertegenwoordigt.

Contact

RIGHT TO REPAIR

Right to Repair is een alliantie van Europese organisaties die zich inzetten voor een systeemverandering rond reparatie om consumenten het recht te geven hun apparaten te repareren.

Heb je vragen of suggesties over milieubescherming, neem dan gerust contact met ons op.


sustainability@refurbed.com

PATCH

Patch is een platform dat bedrijven uit alle sectoren verbindt met 's werelds meest innovatieve projecten voor het verwijderen van CO2.

myclimate is een toonaangevende aanbieder van financiering, bewustwording en advies op het gebied van klimaatbescherming.

Minimise streeft ernaar elektronisch afval wereldwijd terug te brengen in de recyclingcyclus door middel van partnerschappen.

MINIMISE

MYCLIMATE

CARBONY

Carbony ontwikkelt op de natuur gebaseerde projecten voor koolstofverwijdering in de EU.

RUNNING TIDE

Running Tide, waar we via Patch mee samenwerken, is een innovatief bedrijf dat zich richt op de opslag van CO2 in de oceaan en de gezondheid van de oceanen.

10.

Onze partners

NEMEN

PRODUCEREN

WEGGOOIEN

NEMEN

PRODUCEREN

REFURBISHEN

RECYCLEN

HERGEBRUIKEN

refurbed rapport downloaden
Fraunhofer rapport downloadenFraunhofer rapport downloaden

Novocarbo is een van de toonaangevende aanbieders van biochar in Europa, waarmee we via Patch samenwerken.

NOVOCARBO

De Nederlandse sociale onderneming, waarmee we via Minimise samenwerken, is opgericht met het doel elektronisch afval te verminderen.

CLOSING THE LOOP

ETHIOTREES

EthioTrees, in samenwerking met myclimate, bevordert de inkomstenverhoging van landloze boeren in het Noord-Ethiopische hoogland door het herstel van bossen en de ontwikkeling van ecosysteemdiensten.

REFOREST NATION

Onze partner voor het herstel van bossen in Ierland.

EDEN REFORESTATION

Eden Reforestation was vele jaren onze betrouwbare partner voor boomplantprojecten in verschillende landen op het zuidelijk halfrond.